Jak připravit data k tisku

 1. Tiskové podklady vytvářejte v profesionálních grafických programech jako jsou například Adobe InDesign nebo Corel.
 2. V programu nastavte ty rozměry, které mají odpovídat skutečné velikosti výsledné tiskoviny, tj. v poměru 1:1.
 3. Všechny stránky dokumentu určeného k tisku by měly mít shodné velikosti a orientaci (na výšku nebo na šířku).
 4. Svá data dodávejte v tiskovém souboru PDF (formát PDF/X-1a). Nedoporučujeme data ve formě obrázků, se kterými již dále nelze pracovat.
 5. Používejte barevný režim CMYK. V případě dodání dat v RGB barevném prostoru může při konverzi do režimu CMYK docházet k určitým barevným odchylkám, které jsou způsobeny menším barevným prostorem režimu CMYK. V případě barevné odchylky pak tiskárna za tuto vadu není odpovědná.
 6. Písmo vložte nebo převeďte do křivky, v opačném případně hrozí, že písmo nebude vytisknuto či bude vytištěno chybně.
 7. Dodržujte bezpečnou vzdálenost textu od okraje, která činí 5 mm.
 8. Nedoporučujeme používat písmo velikosti menší jak 5 b. a linky tenčí než 0,1 b.
 9. Jestliže chcete, aby byla grafika vytištěna až do okraje, měla by výsledný formát přesahovat minimálně o 3 mm. Při exportu PDF souboru do objednávky pak nastavte spady na 3 mm.
 10. Tiskové PDF by mělo obsahovat ořezové značky. Další informace jako jsou barevné škály, popisky nebo soutiskové značky nejsou potřeba.
 11. Minimální rozlišení obrázků vložených do vašeho dokumentu by mělo být 200 ppi (pixel per inch), doporučené a ideální rozlišení je pak 300 ppi.
 12. Vícestránkové dokumenty dodávejte v JEDNOM souboru a strany řaďte tak, jak jdou za sebou (tedy ne jako dvoustrany). Data nevyřazujte do archů. Pokud je potřeba zaslat každou stranu ve vlastním dokumentu, musí se názvy souborů shodovat s čísly stránek.

 

Soubor PDF je zkratkou anglického názvu Portable Document Format a jedná se o přenosný formát dokumentů vyvinutý firmou Adobe pro ukládání dokumentů bez ohledu na to, na jakém softwaru nebo hardwaru byly pořízeny. Soubory PDF mohou obsahovat text i obrázky. Formát PDF zajišťuje to, že se dokument zobrazí stejně na všech zařízeních.

Ukázka správně připraveného tiskového souboru PDF:
Vizitka 1:1, formát 90 x 50 mm (vč. spadávky 96 x 56 mm)

* Červená linka značí čistý formát vizitky. Prosíme, abyste nepřidávali žádné linky ani texty za ořez.
Grafika (barevné pozadí, fotografie) musí vždy přesahovat hranu ořezu.