Reklamaci odborně posoudíme, srovnáme tisková data s objednávkou a na základě tohoto výsledku vám nabídneme kompenzaci podle rozsahu zakázky. Řeší se individuálně.