Jak mám řešit vícestránkový dokument?

Pokud v produktu máte volnou (nepotištěnou) stranu, tak tato stránka musí také být v PDFku a umístěna na správné pozici.

Vyjímky z výše uvedeného

Skládané letáky
U nich je vhodnější zaslat již vyřazené jednotlivé strany vedle sebe tak, aby vytvořily rozloženou lícovou a rubovou stranu dokumentu. Předejdete tak nesrovnalostem s vyřazováním zaslaných stran a následným skládáním.

Brožury
U brožur s lepenou vazbou V2 vkládejte obálku jako samostatné PDF. Obálka jedno PDF a vnitřní listy druhé PDF. Současně je potřeba, aby obálka byla již vyřazena v rozloženém stavu a obsahovala hřbet. 

Doporučujeme

Před vložením tiskových dat k objednávce si udělejte svoji maketu dokumentu, abyste si byli jisti, že při objednaném způsobu skládání vám bude sedět úvodní a zadní strana složeného dokumentu.