Jak mají vypadat spady?

Ideální rozměr spadů jsou 3 mm na každou stranu dokumentu.