CMYK vs. RGB

Při zadávání tiskových dat do výroby, v průběhu vlastního procesu tisku, ale i při běžné práci například s fotoeditorem, se setkáváme s pojmy CMYK a RGB. Co tyto pojmy znamenají? Pokud usuzujete, že se oba pojmy nejspíše týkají vnímání, popisu a reprodukce barevných tónů, pak jste na správné cestě.  

RGB a CMYK označují v zásadě obdobné – fyzikální způsob mísení základních barev světelného spektra a jejich vnímání lidským okem, tzv. barevné systémy. Na základech těchto systémů jsou pak definovány tzv. barevné prostory – jasně definované skupiny konkrétních barev, které jsme schopni zaznamenat (fotografie), zobrazit (TV, monitory, projektory, ….) a reprodukovat tiskem.

Jak reaguje a co vnímá lidské oko? Reaguje na světlo, jeho intenzitu a vnímá jeho spektrum. Světelné záření (bílé světlo) obsahuje ve svém viditelném a tedy vnímatelném spektru – tři primární barevné složky: červenou (Red), zelenou (Green) a modrou (Blue). Tyto složky oko vnímá a následně z tohoto vjemu mozek vytváří odstíny, které vidíme. Na tomto základě byly odvozeny oba zmiňované barevné systémy.

Barevný systém RGB – je založen na principu tzv. aditivního mísení barev, kdy součtem všech tří primárních složek ze světelných zdrojů R, G, B vzniká bílý bod (bílé světlo). RGB barevný prostor pak zahrnuje definovanou širokou skupinu odstínů barev, které jsme pomocí tohoto principu schopni zobrazit. Uplatňuje se pro záznam obrazu (fotografie, filmy, atd.) a při projekci v zobrazovacích zařízeních (TV, projektory, monitory, …).

Aditivním mísením základních barev R, G, B vznikají také tzv. komplementární barevné složky azurová (Cyan), purpurová (Magenta) a žlutá (Yellow). A s těmito složkami pracuje druhý zmiňovaný barevný systém CMYK.

Barevný systém CMYK – je založen na principu tzv. subtraktivního mísení barev, kdy vzájemným dílčím mísením azurové (Cyan), purpurové (Magenta) a žluté (Yellow) vznikají primární barvy R, G, B a smísením všech tří barev černá.  Barevný prostor CMYK je opět tvořen definovanou skupinou odstínů barev, které jsme schopni pomocí tohoto principu reprodukovat tiskem na daném zařízení. Systém CMYK je určen pro reprodukci obrazu pomocí tiskových technologií, jako např. ofsetovou, hlubotiskovou, aj. Výsledkem tiskového procesu v systému CMYK je tedy motiv, který bude oko vnímat jako RGB a mozek jej bude schopen zpracovat.           

Proč vypadají barvy jinak na monitoru a jinak vytištěné?
Zjednodušeně řečeno, barvy na obrazovce počítače a v tiskárně se tvoří úplně jiným způsobem.
Monitory používají  barevný model RGB (červená, zelená, modrá), který obvykle nabízí větší spektrum barev. Tiskárny používají barevný model CMYK (azurová, purpurová, žlutá, černá), který dokáže reprodukovat většinu barev (ale ne všechny) barevného modelu RGB. V závislosti na použitém zařízení dokáže CMYK vytvořit 85 - 90 % barev modelu RGB.
Pokud dokument obsahuje barvu modelu RGB, která je mimo rozsah modelu CMYK, aplikace ji nahradí takovou barvou, o které si myslí, že je původní barvě nejblíže. Programy jako Adobe Photoshop vám umožní vybrat, které barvy budou nahrazeny. Jiné ale nemusí.