0,00 Kč

Nemáte v košíku žádné zboží

Certifikáty

Jsme ekologicky smýšlející společnost.

Dlouhodobě se zajímáme o otázky odpovědnosti člověka k životnímu prostředí. Jsme součástí řetězce, který usiluje o udržení a zlepšení všech funkcí lesů. Ohled na životní prostředí prostupuje celou naší výrobou. O ekologickém zaměření naší společnosti a snaze podporovat obnovu přírodních zdrojů svědčí několik následujících faktů.

FSC certifikace

Cítíme vysokou zodpovědnost k našemu životnímu prostředí a snažíme se podporovat obnovu přírodních zdrojů. Proto jsme od roku 2008 držitelé certifikátu Forest Stewardship Council A. C. (FSC). FSC je mezinárodní nevládní nezisková organizace se sídlem v Bonnu, která spravuje certifikační systém FSC. Cílem certifikačního systému FSC je prosazování environmentálně vhodného, sociálně prospěšného a ekonomicky životaschopného obhospodařování lesů.

Certifikační systém FSC je založen na nestranném a nezávislém hodnocení a řízení. Tímto je dána jeho důvěryhodnost pro spotřebitele. Ochranná známka FSC slouží vlastníkům lesů a podnikům v řetězci zpracování dřeva k vyjádření vysoké ekologické a sociální úrovně jejich lesního hospodaření. Logo FSC vyjadřuje naše ekologické a sociální uvědomění. Certifikace FSC tak vyjadřuje nový přístup v oblasti obchodu s výrobky z certifikovaných lesů.

Můžeme Vám zaručit, že veškeré komponenty použité při výrobě Vaší zakázky jsou certifikované v souladu s podmínkami požadovanými společností Forest Stewardship Council. Na konci výrobního procesu Vašeho produktu získáte prestižní celosvětově platný certifikát FSC. FSC ČR, www.czechfsc.cz.

Green Partner Program

Splnili jsme environmentální podmínky stanovené jedním z našich nejvýznamějších zákazníků SONY. Získali jsme prestižní certifikát Green Partner. Podmínky jsou nastaveny a zakotveny v dokumentu SONY Green Partner Program a jejich dodržování zaručuje tento certifikát po celou dobu spolupráce. Jeho získání bylo podmíněno auditem ze strany společnosti SONY a splněním vysokých systémových a materiálových požadavků.

Certifikát kvality ISO 9001

Abychom mohli našim obchodním partnerům  garantovat maximální možnou kvalitu našich výrobků, nebojíme se podstoupit i ta nejpřísnější certifikační kritéria. Všechny procesy v naší společnosti proto probíhají ve shodě s normou kvality ČSN EN ISO 9001.
Norma stanoví jednoduchou zásadu, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti kvality své produkce a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány, přičemž účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla přijmout účinná opatření na změnu. Norma se zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace se zákazníky, hodnocení dodavatelů, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.

Mapa stránek | Copyright © POINT CZ, s.r.o.