0,00 Kč

Nemáte v košíku žádné zboží

Certifikáty

Jsme ekologicky smýšlející společnost.

Dlouhodobě se zajímáme o otázky odpovědnosti člověka k životnímu prostředí. Jsme součástí řetězce, který usiluje o udržení a zlepšení všech funkcí lesů. Ohled na životní prostředí prostupuje celou naší výrobou. O ekologickém zaměření naší společnosti a snaze podporovat obnovu přírodních zdrojů svědčí několik následujících faktů.

FSC certifikace

Cítíme vysokou zodpovědnost k našemu životnímu prostředí a snažíme se podporovat obnovu přírodních zdrojů. Proto jsme od roku 2008 držitelé certifikátu Forest Stewardship Council A. C. (FSC). FSC je mezinárodní nevládní nezisková organizace se sídlem v Bonnu, která spravuje certifikační systém FSC. Cílem certifikačního systému FSC je prosazování environmentálně vhodného, sociálně prospěšného a ekonomicky životaschopného obhospodařování lesů.

Certifikační systém FSC je založen na nestranném a nezávislém hodnocení a řízení. Tímto je dána jeho důvěryhodnost pro spotřebitele. Ochranná známka FSC slouží vlastníkům lesů a podnikům v řetězci zpracování dřeva k vyjádření vysoké ekologické a sociální úrovně jejich lesního hospodaření. Logo FSC vyjadřuje naše ekologické a sociální uvědomění. Certifikace FSC tak vyjadřuje nový přístup v oblasti obchodu s výrobky z certifikovaných lesů.

Můžeme Vám zaručit, že veškeré komponenty použité při výrobě Vaší zakázky jsou certifikované v souladu s podmínkami požadovanými společností Forest Stewardship Council. Na konci výrobního procesu Vašeho produktu získáte prestižní celosvětově platný certifikát FSC. FSC ČR, www.czechfsc.cz.

Green Partner Partner Program

Splnily jsme environmentální podmínky stanovené jedním z našich nejvýznemějších zákazníků SONY. Získaly jsme prestižní certifikát Green Partner. Podmínky jsou nastaveny a zakotveny v dokumentu SONY Green Partner Program a jejich dodržování zaručuje tento certifikát po celou dobu spolupráce. Jeho získání bylo podmíněno auditem ze strany společnosti SONY a splněním vysokých systémových a materiálových požadavků.

Certifikát kvality ISO 9001

bychom mohli  našim obchodním partnerům  garantovat maximální možnou kvalitu našich výrobků , nebojíme se podstoupit  i ta  nejpřísnější certifikační kritéria.  Všechny procesy v naší  společnosti   proto  probíhají ve shodě  s  normou kvality  ČSN EN ISO 9001.
Norma stanoví jednoduchou zásadu, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti kvality své produkce a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány, přičemž účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla přijmout účinná opatření na změnu. Norma se zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace se zákazníky, hodnocení dodavatelů, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.

Mapa stránek | Copyright © POINT CZ, s.r.o.